Адрес: гр.Костинброд, ул.Славянска № 23А

Приемно време:
Вторник  –  09:00ч. до 16:00ч. 
Четвъртък – 09:00ч. до 16:00ч. 

Тел: 0721 / 66 622

E-mail: inspektorat.kb@gmail.com