Сигнали, жалби и предложения се приемат в писмена форма, като трябва да съдържат трите имена, адрес за кореспонденция на подателя и телефон за връзка, независимо дали са подадени лично или по пощата, чрез:

  • Деловодството на Общинска администрация  – ул.Охрид № 1;
  • Е-mail: inspektorat.kb@gmail.com;

Сигнали се подават на телефон 0721/ 66 622 или  0721/ 66 615  в Общински инспекторат с телефон и фамилия на подаващият сигнала.

Анонимни сигнали и предложения не се приемат!